Ernst VAN SOEST, Notaris te Hasselt

 

Ernst VAN SOEST

Notaris te Hasselt

2

Hoe kan ik aan de slag met een BVBA Starter

Sinds 1 juni 2010 is het voor ondernemers makkelijker om met een beperkt kapitaal een BVBA op te richten. Via de zogenaamde BVBA Starter of S-BVBA kan u met een startkapitaal van 1 euro al aan de slag. Het gaat niet om een nieuw soort vennootschap, maar om een variant op de klassieke BVBA.

Enkel natuurlijke personen kunnen een BVBA Starter oprichten en besturen. Starten kan dus met een kapitaal van 1 euro.

Oprichters mogen niet in het bezit zijn van effecten die 5% of meer van de stemrechten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigen. Zij staan ook hoofdelijk borg voor de verbintenissen van iedere BVBA Starter die zij nadien zouden oprichten. Men kan dus in principe maar één BVBA Starter oprichten.

Een belangrijke bijkomende voorwaarde is dat een BVBA Starter steeds bij haar rechtsvorm uitdrukkelijk moet vermelden dat zij een "Starter" is. Op die manier weten derden dat de betrokken vennootschap over geen of weinig kapitaal beschikt.

Bij een gewone BVBA dient verplicht een financieel plan opgesteld te worden. Met het oog op faillissementspreventie wordt nu als bijkomende voorwaarde voor een BVBA Starter opgelegd dat dit plan verplicht opgesteld moet worden met de hulp van een financieel expert, zoals een boekhouder of bedrijfsrevisor, volgens een door de Koning bepaald schema.